Archives for Nieuws

De Ruiter Service en Onderhoud B.V. behaalt BRL 6000-21 certificaat

Op 15 juli 2019 heeft De Ruiter Service en Onderhoud B.V. van KIWA het certificaat BRL 6000-21 ontvangen voor het beheren van bodemenergiesystemen voor woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen.
Dit stelt ons in staat preventief en correctief beheer en onderhoud uit te voeren aan het grondwatersysteem, zoals wij dat al tientallen jaren doen en nu ook aan het gebouwzijdige systeem inclusief warmtepompen en distributienetten. Een en ander betekent dat het beheer en onderhoud van de complete installatie efficiënter wordt uitgevoerd.

Onderhoudswerkzaamheden tegenwoordig digitaal uitgevoerd

Al lange tijd was er binnen de onderhoudsafdeling de wens om de papieren formulieren te vervangen voor een digitale versie. Zowel het binnen- als het buitenpersoneel wilde van de papieren af. Veel voorkomende problemen waar we tegenaan liepen waren onleesbare formulieren, overtypen, archiveren en terugzoeken van gegevens.
In de afgelopen maanden zijn verschillende testen uitgevoerd en zijn we samen met de monteurs het veld ingegaan om de werking van de hiervoor ingerichte app te testen. De monteurs reageerden enthousiast en na een korte uitleg konden ze via de tablet de bij het onderhoud verzamelde gegevens invoeren en verzenden.
De komende tijd worden alle projecten omgezet en gereed gemaakt voor de verwerking van de gegevens via de app op speciaal hiervoor aangeschafte robuuste tablets. Dankzij de app kunnen de monteurs flexibeler worden ingezet en is de gegevensstroom eenduidig en makkelijker te verwerken. Tevens kunnen de actuele projectgegevens worden toegevoegd aan de werkopdracht en zijn wijzigingen eenvoudig door te voeren.
Dankzij het gebruik van de tablet wordt nu veel papier bespaard en worden onnodige kilometers voorkomen. Hiermee dragen wij ons steentje bij aan een beter milieu.

Onderhoud met behulp van tablet

Onderhoud met behulp van tablet

De Ruiter Grondwatertechniek gecertificeerd voor ISO 9001:2008

De Ruiter Grondwatertechniek is vanaf heden gecertificeerd voor ISO 9001:2008.

Hiermee is bewezen dat De Ruiter Grondwatertechniek op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement doet. Ook heeft De Ruiter Grondwatertechniek aangetoond dat zij het streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering heeft verankerd in haar organisatie.

Na een externe audit door KIWA heeft De Ruiter Grondwatertechniek een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen die door de norm worden gesteld.

Naast het ISO 9001:2008 certificaat heeft De Ruiter Grondwatertechniek de afgelopen maanden de volgende certificaten behaald:

 

  • VCA**
  • BRL2100 (Mechanisch boren)
  • BRL 11000 (Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergronds deel van bodemenergiesystemen).

De certificaten zijn te vinden op de website onder certificaten.

De Ruiter van start

De Ruiter van start!

Vanaf half maart 2015 is De Ruiter echt los van de Koninklijke BAM Groep. We gaan van start met een enthousiast team van ruim 30 medewerkers met hoogwaardige kennis van grondwatertechniek en de ervaring van vele tientallen jaren in het grondboren voor tal van toepassingen. We zijn er trots op de naam van De Ruiter voort te zetten.

 

 

De Ruiter boort grote schacht (stalen casing rond 3100 mm)

In opdracht van Huisman Equipment heeft De Ruiter een grote schacht afgezonken in een gezuigboord boorgat. Het boorgat heeft een diameter van 3600 mm en een diepte van ruim 60 m. De schacht heeft een diameter van 3100 mm en een lengte van 57 m. Het gewicht van de schacht bedroeg 178 ton.

Vooraf zijn met Plaxis berekeningen uitgevoerd om de stabiliteit van het boorgat en de damwandkuip te bepalen.

Na plaatsen van de casing is het boorgat aangevuld met onderwaterbeton, voorzien van staalvezelwapening, aanvulgrind en kleikorrels e.e.a. conform de BRL 2100.

De Ruiter droeg, naast de realisatie van de boring, zorg voor het boorontwerp, inclusief de benodigde berekeningen en proeven. Daarnaast voor de positionering tijdens het zakken van de casing in het boorgat.