historie

Ackerman boring
De Ruiter door de eeuwen heen
Zoals vele aannemingsbedrijven ligt de oorsprong van De Ruiter in Hardinxveld. Hier is in 1868 gestart met het uitvoeren van werkzaamheden aan dijken. Omstreeks 1890 verhuisde het bedrijf naar Leiden en even later naar Amsterdam, waar het betrokken werd bij de aanleg van het drinkwater- en electriciteitsnet. De werkzaamheden werden al snel uitgebreid met het boren van waterwinputten, het uitvoeren van bemalingen en bodemonderzoek te land en te water. Vanaf 1920 is N.V. v/h Aannemingsbedrijf C. de Ruiter gevestigd in Halfweg.
Kantoor en werf te Halfweg, omstreeks 1940

Kantoor en werf te Halfweg, omstreeks 1940

In 1994 werd het bedrijf overgenomen door de Koninklijke BAM Groep en werkte toen onder de naam De Ruiter Boringen en Bemalingen B.V. en enige tijd onder de naam BAM Nelis De Ruiter.

In maart 2015 zijn de activiteiten op het gebied van watervoorziening en warmte-koude opslag en aanverwante activiteiten middels een Management Buy Out overgenomen en werkt het bedrijf onder de naam De Ruiter Grondwatertechniek. Begin maart 2016 verlaat De Ruiter na bijna een eeuw Halfweg en verhuist naar Haarlem.

Tijdlijn De Ruiter GWT