Al lange tijd was er binnen de onderhoudsafdeling de wens om de papieren formulieren te vervangen voor een digitale versie. Zowel het binnen- als het buitenpersoneel wilde van de papieren af. Veel voorkomende problemen waar we tegenaan liepen waren onleesbare formulieren, overtypen, archiveren en terugzoeken van gegevens.
In de afgelopen maanden zijn verschillende testen uitgevoerd en zijn we samen met de monteurs het veld ingegaan om de werking van de hiervoor ingerichte app te testen. De monteurs reageerden enthousiast en na een korte uitleg konden ze via de tablet de bij het onderhoud verzamelde gegevens invoeren en verzenden.
De komende tijd worden alle projecten omgezet en gereed gemaakt voor de verwerking van de gegevens via de app op speciaal hiervoor aangeschafte robuuste tablets. Dankzij de app kunnen de monteurs flexibeler worden ingezet en is de gegevensstroom eenduidig en makkelijker te verwerken. Tevens kunnen de actuele projectgegevens worden toegevoegd aan de werkopdracht en zijn wijzigingen eenvoudig door te voeren.
Dankzij het gebruik van de tablet wordt nu veel papier bespaard en worden onnodige kilometers voorkomen. Hiermee dragen wij ons steentje bij aan een beter milieu.

Onderhoud met behulp van tablet

Onderhoud met behulp van tablet