In opdracht van Huisman Equipment heeft De Ruiter een grote schacht afgezonken in een gezuigboord boorgat. Het boorgat heeft een diameter van 3600 mm en een diepte van ruim 60 m. De schacht heeft een diameter van 3100 mm en een lengte van 57 m. Het gewicht van de schacht bedroeg 178 ton.

Vooraf zijn met Plaxis berekeningen uitgevoerd om de stabiliteit van het boorgat en de damwandkuip te bepalen.

Na plaatsen van de casing is het boorgat aangevuld met onderwaterbeton, voorzien van staalvezelwapening, aanvulgrind en kleikorrels e.e.a. conform de BRL 2100.

De Ruiter droeg, naast de realisatie van de boring, zorg voor het boorontwerp, inclusief de benodigde berekeningen en proeven. Daarnaast voor de positionering tijdens het zakken van de casing in het boorgat.