De Ruiter Grondwatertechniek is vanaf heden gecertificeerd voor ISO 9001:2008.

Hiermee is bewezen dat De Ruiter Grondwatertechniek op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement doet. Ook heeft De Ruiter Grondwatertechniek aangetoond dat zij het streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering heeft verankerd in haar organisatie.

Na een externe audit door KIWA heeft De Ruiter Grondwatertechniek een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen die door de norm worden gesteld.

Naast het ISO 9001:2008 certificaat heeft De Ruiter Grondwatertechniek de afgelopen maanden de volgende certificaten behaald:

 

  • VCA**
  • BRL2100 (Mechanisch boren)
  • BRL 11000 (Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergronds deel van bodemenergiesystemen).

De certificaten zijn te vinden op de website onder certificaten.