service en onderhoud

De Ruiter Grondwatertechniek Services
Elk grondwatersysteem of het nu een warmte-/koudeopslagsysteem betreft of een permanent beheerssysteem i.v.m. wateroverlast, behoeft monitoring en onderhoud.
De Ruiter voert voor veel van door haar gerealiseerde systemen het onderhoud uit, doorgaans op projectbasis. Daarnaast voert De Ruiter in veel gevallen ook onderhoud uit op door derden gerealiseerde systemen.
De uit te voeren werkzaamheden betreffen:
• preventief en correctief onderhoud van WKO-systemen, grondwaterbeheerssystemen en koelwatersystemen;
• Inspectie/monitoring (ook op afstand d.m.v. telemetrie);
• Monsternemingen en analyseren van grondwater;
• groot onderhoud tijdens fabrieksstops/tussenseizoen;
• garantie- en in-standhoudingscontracten
• curatief onderhoud;
• consignatiedienst
• bronregeneraties;
• aanpassingen/ rehabilisatie/ uitbreiding/ uit bedrijfstellen;
• opstellen van MJOP’s;
• rapportage, beheer en archivering.
Van elk project wordt een up to date dossier bijgehouden, zodat snel gewenste informatie boven water is te halen.
De afdeling beschikt over 2 projectleiders (vaste aanspreekpunten), 2 werkvoorbereiders, 5 monteurs, mobiele werkplaatsen en een pomprevisiewerkplaats te Haarlem. De onderhoudsactiviteiten worden landelijk uitgevoerd. Op dit moment heeft de afdeling zo’n 160 warmte-/koudeopslagprojecten en 20 grondwaterbeheerssystemen in onderhoud.
Meer info: stuur een e-mail aan Michiel Boots
info