activiteiten

bronnen
Bronnen worden al eeuwen gebruikt voor de drinkwater voorziening, tegenwoordig worden ze ook ingezet om energie te besparen en andere toepassingen. De meest voorkomende toepassingen zijn:
  • Watervoorziening
  • Injectie van brijn
  • Warmte/koude opslag
  • Sprinkler en brand blusinstallaties.
  • Grondwaterbeheersing

Wij kunnen bronnen aanleggen met een maximale diameter van 1200mm tot een diepte van 600 m-mv.

 

schachten
De Ruiter kan boorschachten aanleggen met een diameter van 4000mm.
wko systemen
De Ruiter ontwerp en realiseert  warmte-/koudeopslagsystemen. Hier mee kan een flinke energie besparing gedaan worden.

De Ruiter kan systemen aanleggen van  10 m3/h tot 2000 m3/h.

grondwatermanagement
Ontwerp en realisatie van grondwaterbeheerssystemen bij wateroverlast en bodemverontreiniging.
onderzoek
Verkenningsboringen en waarnemingsputten.
service en onderhoud
Preventief en correctief onderhoud en monitoring van WKO-systemen en grondwaterbeheerssystemen

Bronregeneraties al of niet met chemicaliën

Reparaties, aanpassingen en amoveren van systemen