De Ruiter realiseert slimme waterwinput

In Noardburgum produceert Vitens dagelijks drinkwater voor ruim 150.000 mensen in de omgeving. De drinkwaterproductie staat onder druk door de aanwezigheid van brak grondwater in de diepere ondergrond. Toestroming van dit brakke water naar de waterwinputten leidt tot verzilting, waardoor het gewonnen water niet meer geschikt is voor de productie van drinkwater. In 1993 was Vitens reeds genoodzaakt een gedeelte van de winning te sluiten. Het drinkwaterbedrijf wil de ‘slimme’ put inzetten om dit winveld weer in productie te nemen en zoetwater te kunnen blijven winnen in Friesland..

De slimme waterwinput is een idee van Vitens en wordt samen met KWR Watercycle Research Institute en De Ruiter verder ontwikkeld. Met de slimme put wordt gelijktijdig zoet en brakgrondwater gewonnen, waardoor deze niet mengen in de ondergrond. Het brakke water wordt afgevoerd naar diepere grondlagen. Een belangrijke innovatie is de geautomatiseerde regeling van de brakwaterwinning op basis van online metingen van zoutgehaltes in de ondergrond. De energiekosten voor winning van brak grondwater kunnen zo worden geminimaliseerd, terwijl de zoete put toch zoet blijft.

Deze innovatieve put geeft Vitens de controle over zoet en brak water in de ondergrond, zodat duurzaam zoet grondwater kan worden gewonnen.

In het project droeg De Ruiter zorg voor het ontwerp en de realisatie van de put, de werktuigkundige installatie en de meet- en regeltechniek.

Het project wordt mede gefinancierd uit de toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken.