Overhoeks distributienet

Locatie: Amsterdam-Noord

Uitbreiding WKO-systeem Overhoeks

Vanaf 2005 is De Ruiter betrokken bij het warmte/koude opslagsysteem voor het grootschalige woning- en utiliteitsbouwproject Overhoeks te Amsterdam-Noord. Wij zijn nu met de laatste fase bezig: het aanleggen van het distributienet, met een totale lengte van ca. 1.700 m staal-PUR-PE leiding in diameters van DN 80 tot DN 200 mm. In 2016 worden de laatste 2 bronnen geboord van in totaal 6 bronnen. De totale capaciteit van het warmte/koude opslagsysteem is dan 750 m³/h en heeft een vermogen van ca. 6.000 kW.