De Ruiter plaatst kaarsenfilter in bestaande installatie

Locatie: Utrecht

Onderhoud bronnen

Voor een van onze relaties heeft De Ruiter Grondwatertechniek bv. een kaarsenfilter geplaatst in een bestaande installatie. Hiervoor is het bestaande leidingwerk en de besturing aangepast en is het nu mogelijk om de bronnen te spoelen via het GBS. Het kaarsenfilter heeft een maximale capaciteit van 100 m³/h.

Werking kaarsenfilter

Om verontreinigingen uit de bron te verwijderen wordt het bronwater op ontwerpcapaciteit onttrokken. Door het bronwater te filteren via een kaarsenfilter wordt het gefiltreerde water geïnfiltreerd in de andere bron. In het kaarsenfilter zijn een aantal fijnmazige filterkaarsen (ook wel cardridges genoemd) geplaatst. Het onttrokken bronwater wordt via een bypass door het kaarsenfilter geleid. Het bronwater gaat door de filterkaarsen waarbij de vervuiling achterblijft in de filterkaarsen.
Als de filterkaarsen zijn verzadigd, kunnen deze eenvoudig worden uitgewisseld.