activiteiten

De Ruiter Grondwatertechniek
bronnen
Bronnen worden al eeuwen gebruikt voor de drinkwater voorziening, tegenwoordig worden ze ook ingezet om energie te besparen en andere toepassingen. De meest voorkomende toepassingen zijn:
  • Watervoorziening
  • Injectie van brijn
  • Warmte/koude opslag
  • Sprinkler en brand blusinstallaties.
  • Grondwaterbeheersing

Wij kunnen bronnen aanleggen met een maximale diameter van 1200mm tot een diepte van 600 m-mv.

 

De Ruiter Grondwatertechniek
schachten
De Ruiter kan boorschachten aanleggen met een diameter van 4000mm.
Boorstelling
wko systemen
De Ruiter ontwerp en realiseert  warmte-/koudeopslagsystemen. Hier mee kan een flinke energie besparing gedaan worden.

De Ruiter kan systemen aanleggen van  10 m3/h tot 2000 m3/h.

Boorstelling
grondwatermanagement
Ontwerp en realisatie van grondwaterbeheerssystemen bij wateroverlast en bodemverontreiniging.
Boorstelling
onderzoek
Verkenningsboringen en waarnemingsputten.
Boorstelling
service en onderhoud
Preventief en correctief onderhoud en monitoring van WKO-systemen en grondwaterbeheerssystemen

Bronregeneraties al of niet met chemicaliën

Reparaties, aanpassingen en amoveren van systemen