Onderhoud bronnen PTA

PTA-inhijsen-bronpomp

Opdrachtgever: ULC

Locatie: Amsterdam

Vervangen onderwaterpompen

Sinds de aanleg in 1999 voeren wij onderhoud uit aan het grondwaterzijdige deel van de WKO installatie van de Passenger Terminal Amsterdam. De installatie bestaat uit 4 bronnen van 185 m diep met een totale capaciteit van de 500 m3/h.

Vervangen onderwaterpompen

Gemiddeld eens in de pakweg 10 tot 15 jaar dienen onderwaterpompen vervangen of gereviseerd te worden. Vanwege de meestal grote inhangdiepte van de onderwaterpomp is hiervoor een telekraan nodig. Met name op deze locatie is een uitermate goede afstemming nodig tussen opdrachtgever, eigenaar en huurders om zo weinig mogelijk hinder te bewerkstelligen.