Onderhoud bronnen Andaz Hotel

Opdrachtgever: Andaz

Locatie: Amsterdam

Onderhoud bronnen

Sinds de aanleg in 2012 voeren wij onderhoud en monitoring uit aan het grondwaterzijdige deel van de WKO installatie. De installatie bestaat uit een monobron met een capaciteit van 56 m3/h en is gebaseerd op spoelen van de bronnen door middel van een filterinstallatie, die is opgesteld in de technische ruimte.

Lokatiespecifieke omstandigheden

De monobron is gesitueerd naast de gracht en zoals bekend wordt alle ruimte daar benut. Dat vraagt dus enige voorbereiding voordat met onderhoud kan worden begonnen.