onderzoek en advies

De Ruiter Grondwatertechniek Onderzoek en Advies
Voorbereiding is het halve werk! Het gaat niet alleen om het boren van bronnen, er komt heel wat bij kijken, zeker in binnenstedelijk gebied. Hier komt de ervaring van De Ruiter goed van pas: kennis van het boren wordt gekoppeld aan de civieltechnische en geotechnische mogelijkheden van de betreffende locatie: waar zit de Technische Ruimte, hoe moeten de leidingen gaan lopen, hoe zit het met de bestaande infrastructuur, moet er ook Sprinkler bij? Wat gaat dat kosten en hoeveel levert het op? Allemaal vragen die de nodige voorbereiding en overleg met betrokkenen betekenen, denk hierbij aan netbeheerders, maar ook aan gemeente, politie en brandweer.

De Ruiter Grondwatertechniek Onderzoek en Advies kan u hierbij van dienst zijn om de haalbaarheid te bepalen en zo ook het budget.

Het activiteitenpakket omvat o.a.;

  • Haalbaarheidsonderzoek van grondwatertoepassingen;
  • Regelen van vergunningen (i.s.m. partners op het gebied van geohydrologie);
  • Ontwerp en engineering van WKO-systemen, Sprinkler- en brandblus en grondwaterbeheerssystemen en schachten;
  • Pompproeven;
  • Verkenningsboringen;
  • Opzoeken van kabels en leidingen met grondradar;
  • Opstellen van beheer- en onderhoudsplannen;
  • Opstellen van meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP’s);

Meer info:

stuur een e-mail aan Frans Heinis

info