Foto De RuiterDe Ruiter Grondwatertechniek Holding B.V. heeft  haar organisatie versterkt met Buro Bron B.V.
Hierdoor ontstaat een unieke bundeling van theoretische kennis en praktische ervaring die nodig is voor complexe, hoogwaardige projecten op het gebied van warmte-koude opslag, hoog temperatuur warmteopslag en ondiepe geothermie. Buro Bron blijft als naam en entiteit bestaan en blijft actief als kennisleverancier op het gebied van bodemenergiesystemen.